The Epiphany and the diving of the Cross

Posted Jan 6th, 2021

Ελληνική έκδοση

The voice of the Lord is upon the waters, crying out and saying; Come all, and receive the Spirit of wisdom, the Spirit of understanding, the Spirit of the fear of God, yes, of Christ, who has come in His epiphany…

Today the Church celebrates the great feast of The Epiphany or the feast of The Lights. It is the first revelation of God as a Trinity and the establishment of the Sacrament of the Holy Baptism. It is also a revelation of the supreme calling of the human nature ,that is called to be adopted son of God, anointed (christ) of the Holy Spirit and a sharer of the Uncreated Light.

The 6th of January is a great celebration in every Orthodox country. The participation to the morning Liturgy is massive. The clergy wear excellent vestments, the church is adorned with greenery and the platform, where the Blessing of the water takes place, is as impressive as possible. At the end of the Liturgy takes place the Great Blessing of the waters; the priest beseeches the Holy Trinity to send down the Holy Spirit to sanctify the water, which remains miraculously indestructible for months, even for years.

The blessed water of the Epiphany, and every water sanctified by the Church, can therefore be used in every circumstance as it carries out the renewal and the sanctification of the world and makes the whole life of Christians an endless Epiphany and revelation of the light of divine Glory. That is why the faithful, after being sprinkled with it in the Church, they drink the Holy Water and fill vials to sprinkle houses, fields, objects of daily life…

After the Blessing, and as the bells ring loudly, the clergy and the congregation go out in procession to the countryside, to the nearest sea or lake, river, spring or well, and there, they dive the Cross, reading the Gospel and chanting again ‘‘As You were baptized in the Jordan’’.

Young swimmers dive into the icy water to catch the Cross. Afterwards, they roam victoriously the Holy Cross from door to door, to bring the blessing to everyone and to get the presents that the houselords have prepared for them. The diving of the Cross in the sea, on the day of the Lights, is one of the most picturesque Greek religious customs which is preserved by the Greek communities abroad and impresses everyone.

Many years to everyone! May we always be God enlightened!

Fr. Christos

 


English Version

Τα Θεοφάνια και η κατάδυση του Σταυρού

Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων βοᾷ λέγουσα· δεῦτε λάβετε πάντες, Πνεῦµα σοφίας, Πνεῦµα συνέσεως, Πνεῦµα φόβου Θεοῦ, τοῦ ἐπιφανέντος Χριστοῦ.

Η Εκκλησία σήμερα εορτάζει τη μεγάλη εορτή των Θεοφανίων που ονομάζεται και εορτή των Φώτων. Αποτελεί την πρώτη αποκάλυψη του Θεού ως Τριάδος καθώς και την καθιέρωση του Μυστηρίου του Βαπτίσματος. Αποτελεί επίσης αποκάλυψη της ύπατης κλήσης του ανθρώπου, που καλείται να γίνει θέσει υιός Θεού, χρισμένος (χριστός) του Αγίου Πνεύματος και μέτοχος του τριαδικού Φωτός.

Η 6η Ιανουαρίου είναι μεγάλη αργία σε όλες τις Ορθόδοξες χώρες καθώς γιορτάζεται, με κλήρο, προύχοντες και λαό ο Αγιασμός των υδάτων. Ο εκκλησιασμός είναι μαζικός. O κλήρος φορεί εξαίρετα άμφια, ο ναός είναι στολισμένος με πρασινάδες, η εξέδρα για τον αγιασμό όσο γίνεται πιο εντυπωσιακή. Στο τέλος της Λειτουργίας λαμβάνει χώρα ο Μεγάλος Αγιασμός κατά τον οποίο ο ιερέας παρακαλεί τον Θεό να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να καθαγιάσει το νερό το οποίο παραμένει θαυματουργικά άφθαρτο για μήνες και για χρόνια ακόμη.

Ο αγιασμός των Θεοφανίων χρησιμοποιείται σε κάθε περίσταση, για να  φέρει σε πέρας την ανακαίνιση και τον αγιασμό του κόσμου και να καταστήσει ολόκληρη τη ζωή των χριστιανών μια ατελεύτητη Θεοφάνεια και αποκάλυψη του φωτός της θείας Δόξης. Γι’ αυτό, αφού ραντισθούν με αυτό οι πιστοί μέσα στην Εκκλησία, πίνουν κατόπιν τον αγιασμό και γεμίζουν φιαλίδια για να ραντίσουν σπίτια, αγρούς, αντικείμενα της καθημερινής ζωής.

Έπειτα, με τις καμπάνες να χτυπούν δυνατά, κλήρος και εκκλησίασμα βγαίνουν με πομπή στο ύπαιθρο, στην πλησιέστερη θάλασσα ή λίμνη ή ποτάμι, πηγή, πηγάδι και εκεί ρίχνουν τον Σταυρό, διαβάζοντας το Ευαγγέλιο και ψάλλοντας πάλι το «εν Ιορδάνη». Νεαροί κολυμβητές ρίχνονται στο νερό για να πιάσουν τον Σταυρό.

Μετά θα τον περιφέρουν ,σαν νικητές, από σπίτι σε σπίτι , για να φέρουν την ευλογία παντού αλλά και για να πάρουν τα δώρα που ετοίμασαν οι νοικοκύρηδες…

Η κατάδυση  του Σταυρού στη θάλασσα, την ημέρα των Φώτων, είναι από τα γραφικότερα ελληνικά λατρευτικά έθιμα, που τηρείται και από τις παραλιακές παροικίες του εξωτερικού και εντυπωσιάζει.

Χρόνια πολλά σε όλους! Πάντα καλοφωτισμένοι!

π. Χρήστος